Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel

Näringsutskottets betänkande 2017/18:NU18

Planerat beslutsdatum: 30 maj 2018

Nästa händelse: Beredning 26 april 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-26
Justering: 2018-05-22
Trycklov: 2018-05-24
Betänkande 2017/18:NU18
3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-28
Debatt i kammaren: 2018-05-29
4

Beslut

Beslut: 2018-05-30