Utgiftsområde 24 Näringsliv

Näringsutskottets betänkande 2017/18:NU1

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 12 december 2017

Nästa händelse: Justering 30 november 2017

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat