Jakt och viltvård

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU8

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 31 januari 2018

Nästa händelse: Justering 23 januari 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat