Ändringar i fiskelagen

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU3

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 18 oktober 2017

Nästa händelse: Trycklov 13 oktober 2017

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-08-28
Justering: 2017-09-21
Trycklov: 2017-10-13
Betänkande 2017/18:MJU3
3

Debatt

Bordläggning: 2017-10-17
Debatt i kammaren: 2017-10-18
4

Beslut

Beslut: 2017-10-18