Bemyndigande i terrängkörningslagen

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU21

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 25 april 2018

Nästa händelse: Bordläggning 24 april 2018

Utskottets förslag

Kommuner får rätt att besluta om begränsningar för terrängkörning (MJU21)

Regeringen ges möjlighet att även ge kommunerna rätt att ta beslut om regler om förbud mot eller begränsningar för terrängkörning. Det gäller för motordrivna fordon som till exempel skoterfordon som kör i områden inom en kommun som inte har ett allmänt förbud mot det. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Det här är en lösning som i praktiken redan tillämpas. Ett syfte med förslaget är att öka det lokala ansvarstagandet för skotertrafiken.

Lagförslaget föreslås börja gälla den 1 juli 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-12
Justering: 2018-04-19
Trycklov: 2018-04-19
Betänkande 2017/18:MJU21

Kommuner får rätt att besluta om begränsningar för terrängkörning (MJU21)

Regeringen ges möjlighet att även ge kommunerna rätt att ta beslut om regler om förbud mot eller begränsningar för terrängkörning. Det gäller för motordrivna fordon som till exempel skoterfordon som kör i områden inom en kommun som inte har ett allmänt förbud mot det. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Det här är en lösning som i praktiken redan tillämpas. Ett syfte med förslaget är att öka det lokala ansvarstagandet för skotertrafiken.

Lagförslaget föreslås börja gälla den 1 juli 2018.

Förslagspunkter

1. Bemyndigande i terrängkörningslagen

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:192.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-24
Debatt i kammaren: 2018-04-25
4

Beslut

Beslut: 2018-04-25
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bemyndigande i terrängkörningslagen

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:192.