Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU2

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 7 december 2017

Nästa händelse: Justering 30 november 2017

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-09
Justering: 2017-11-30
Trycklov: 2017-12-04
Betänkande 2017/18:MJU2
3

Debatt

Bordläggning: 2017-12-06
Debatt i kammaren: 2017-12-07
4

Beslut

Beslut: 2017-12-07