Avfall och kretslopp

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU15

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 25 april 2018

Nästa händelse: Bordläggning 24 april 2018

Utskottets förslag

Ett utvidgat producentansvar för fler produkter borde utredas (MJU15)

Det borde utredas om producentansvaret ska utvidgas till fler produktgrupper, exempelvis möbler och byggnadsmaterial. Det anser miljö- och jordbruksutskott som föreslår att riksdagen genom ett så kallat tillkännagivande uppmanar regeringen att utreda frågan.

Producentansvaret innebär att de som tillverkar vissa produkter ansvarar för att samla in och ta hand om dem när de slitits ut eller ska kasseras. I Sverige är producentansvaret lagstiftat för åtta grupper av produkter, exempelvis batterier, bilar och läkemedel. Syftet med systemet är bland annat att motivera produktion av resurssnåla produkter som är lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen.

Förslaget om tillkännagivande kom när utskottet behandlade 90 förslag i motioner om avfall och kretslopp. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2017/18:3686 yrkande 43 och 2017/18:3730 yrkande 18 ett tillkännagivande om att införandet av producentansvar för fler produktgrupper såsom möbler och byggmaterial bör utredas. Avslag på övriga motionsyrkanden.

Ärendets gång

1

Förslag

52 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-20
Justering: 2018-04-17
Trycklov: 2018-04-19
Reservationer 19
Betänkande 2017/18:MJU15

Ett utvidgat producentansvar för fler produkter borde utredas (MJU15)

Det borde utredas om producentansvaret ska utvidgas till fler produktgrupper, exempelvis möbler och byggnadsmaterial. Det anser miljö- och jordbruksutskott som föreslår att riksdagen genom ett så kallat tillkännagivande uppmanar regeringen att utreda frågan.

Producentansvaret innebär att de som tillverkar vissa produkter ansvarar för att samla in och ta hand om dem när de slitits ut eller ska kasseras. I Sverige är producentansvaret lagstiftat för åtta grupper av produkter, exempelvis batterier, bilar och läkemedel. Syftet med systemet är bland annat att motivera produktion av resurssnåla produkter som är lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen.

Förslaget om tillkännagivande kom när utskottet behandlade 90 förslag i motioner om avfall och kretslopp. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Förslagspunkter

1. Nationella och EU-gemensamma åtgärder för en cirkulär ekonomi

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1704 av Jan Lindholm (MP),

2017/18:3351 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 1 och

2017/18:3772 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 24 i denna del.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

2. Globala åtgärder för en cirkulär ekonomi

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3772 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 13.

Reservation 2 (C)

3. Åtgärder för en cirkulär ekonomi inom livsmedelsproduktionen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2954 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3351 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 9 och

2017/18:3772 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 24 i denna del.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (C)

4. Ett stärkt producentansvar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3888 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkande 2.

Reservation 5 (SD)

5. Utredning om införandet av producentansvar för fler produktgrupper

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att införandet av producentansvar för fler produktgrupper såsom möbler och bygg-material bör utredas, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 43 och

2017/18:3730 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, KD, L) yrkande 18 och

avslår motionerna

2017/18:579 av Lennart Axelsson (S) yrkande 2 och

2017/18:2246 av Jan Ericson (M).

Reservation 6 (S, MP, V)

6. Ekodesignkrav på textilier

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3772 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 12.

Reservation 7 (C, V)

7. Utredning om märkning av produkters förväntade livslängd

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3772 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 14.

Reservation 8 (C, V)

8. Övergripande främjandeåtgärder för materialåtervinning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2820 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 20,

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 44 i denna del och

2017/18:3888 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkande 1.

Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (C)
Reservation 11 (L)

9. Regler för materialåtervinning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3888 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkande 3.

Reservation 12 (SD)

10. Mål för insamling och återvinning av textilier

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 41 och

2017/18:3888 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkande 5.

Reservation 13 (SD, C, KD)

11. Åtgärder för att öka återanvändning och återvinning av batterier och fordon m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:41 av Penilla Gunther (KD),

2017/18:246 av Staffan Danielsson och Anders Åkesson (båda C),

2017/18:1845 av Niklas Karlsson och Annelie Karlsson (båda S),

2017/18:2220 av Peter Jeppsson och Magnus Manhammar (båda S),

2017/18:2335 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 5 och

2017/18:3023 av Jan Lindholm (MP).

Reservation 14 (V)

12. Minskad förbrukning och spridning av plast

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:712 av Fredrik Lundh Sammeli (S),

2017/18:1205 av Solveig Zander (C),

2017/18:1664 av Niclas Malmberg (MP) yrkande 1,

2017/18:2334 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 13,

2017/18:2820 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 27.2 i denna del,

2017/18:3772 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 6 och

2017/18:3903 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkande 7.

Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (C)
Reservation 17 (V)
Reservation 18 (L)

13. Nedskräpning av tobaksprodukter m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:405 av Barbro Westerholm (L),

2017/18:536 av Patrick Reslow (-),

2017/18:579 av Lennart Axelsson (S) yrkande 1,

2017/18:781 av Catharina Bråkenhielm (S),

2017/18:2847 av Fredrik Christensson och Rickard Nordin (båda C) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:3772 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 31.

Reservation 19 (M, C, L, KD)

14. Statens förorenade områden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3734 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M) yrkandena 2 och 3.

15. Förslagspunkter som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-24
Debatt i kammaren: 2018-04-25
4

Beslut

Beslut: 2018-04-25
15 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nationella och EU-gemensamma åtgärder för en cirkulär ekonomi

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1704 av Jan Lindholm (MP),

2017/18:3351 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 1 och

2017/18:3772 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 24 i denna del.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

2. Globala åtgärder för en cirkulär ekonomi

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3772 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 13.

Reservation 2 (C)

3. Åtgärder för en cirkulär ekonomi inom livsmedelsproduktionen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2954 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3351 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 9 och

2017/18:3772 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 24 i denna del.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (C)

4. Ett stärkt producentansvar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3888 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkande 2.

Reservation 5 (SD)

5. Utredning om införandet av producentansvar för fler produktgrupper

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att införandet av producentansvar för fler produktgrupper såsom möbler och bygg-material bör utredas, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 43 och

2017/18:3730 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, KD, L) yrkande 18 och

avslår motionerna

2017/18:579 av Lennart Axelsson (S) yrkande 2 och

2017/18:2246 av Jan Ericson (M).

Reservation 6 (S, MP, V)

6. Ekodesignkrav på textilier

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3772 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 12.

Reservation 7 (C, V)

7. Utredning om märkning av produkters förväntade livslängd

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3772 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 14.

Reservation 8 (C, V)

8. Övergripande främjandeåtgärder för materialåtervinning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2820 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 20,

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 44 i denna del och

2017/18:3888 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkande 1.

Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (C)
Reservation 11 (L)

9. Regler för materialåtervinning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3888 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkande 3.

Reservation 12 (SD)

10. Mål för insamling och återvinning av textilier

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 41 och

2017/18:3888 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkande 5.

Reservation 13 (SD, C, KD)

11. Åtgärder för att öka återanvändning och återvinning av batterier och fordon m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:41 av Penilla Gunther (KD),

2017/18:246 av Staffan Danielsson och Anders Åkesson (båda C),

2017/18:1845 av Niklas Karlsson och Annelie Karlsson (båda S),

2017/18:2220 av Peter Jeppsson och Magnus Manhammar (båda S),

2017/18:2335 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 5 och

2017/18:3023 av Jan Lindholm (MP).

Reservation 14 (V)

12. Minskad förbrukning och spridning av plast

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:712 av Fredrik Lundh Sammeli (S),

2017/18:1205 av Solveig Zander (C),

2017/18:1664 av Niclas Malmberg (MP) yrkande 1,

2017/18:2334 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 13,

2017/18:2820 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 27.2 i denna del,

2017/18:3772 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 6 och

2017/18:3903 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkande 7.

Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (C)
Reservation 17 (V)
Reservation 18 (L)

13. Nedskräpning av tobaksprodukter m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:405 av Barbro Westerholm (L),

2017/18:536 av Patrick Reslow (-),

2017/18:579 av Lennart Axelsson (S) yrkande 1,

2017/18:781 av Catharina Bråkenhielm (S),

2017/18:2847 av Fredrik Christensson och Rickard Nordin (båda C) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:3772 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 31.

Reservation 19 (M, C, L, KD)

14. Statens förorenade områden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3734 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M) yrkandena 2 och 3.

15. Förslagspunkter som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.