Kultur för alla

Kulturutskottets betänkande 2017/18:KrU5

Planerat beslutsdatum: 1 mars 2018

Nästa händelse: Beredning 25 januari 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

38 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-01-25
Justering: 2018-02-15
Trycklov: 2018-02-21
Betänkande 2017/18:KrU5
3

Debatt

Bordläggning: 2018-02-28
Debatt i kammaren: 2018-03-01
4

Beslut

Beslut: 2018-03-01