Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Kulturutskottets betänkande 2017/18:KrU1

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 6 december 2017

Nästa händelse: Justering 23 november 2017

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat