Händelserapportering och sekretess hos Sjöfartsverket och andra statliga myndigheter

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU45

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 2 maj 2018

Nästa händelse: Bordläggning 27 april 2018

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-12
Justering: 2018-04-24
Trycklov: 2018-04-25
Betänkande 2017/18:KU45

Förslagspunkter

1. Händelserapportering och sekretess hos Sjöfartsverket och andra statliga myndigheter

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:208.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-27
Debatt i kammaren: 2018-05-02
4

Beslut

Beslut: 2018-05-02
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Händelserapportering och sekretess hos Sjöfartsverket och andra statliga myndigheter

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:208.