Journalistik i hela landet

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU43

Planerat beslutsdatum: 14 juni 2018

Nästa händelse: Beredning 3 maj 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-03
Justering: 2018-05-31
Trycklov: 2018-06-01
Betänkande 2017/18:KU43
3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-13
Debatt i kammaren: 2018-06-14
4

Beslut

Beslut: 2018-06-14