Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU41

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 24 maj 2018

Nästa händelse: Beredning 3 maj 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat