Indelning i utgiftsområden och en sammanhållen budgetprocess

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU40

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 19 juni 2018

Nästa händelse: Beredning 17 maj 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-19
Justering: 2018-06-07
Trycklov: 2018-06-08
Betänkande 2017/18:KU40
3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-15
Debatt i kammaren: 2018-06-18
4

Beslut

Beslut: 2018-06-19