Offentlighet, sekretess och integritet

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU38

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 31 januari 2018

Nästa händelse: Trycklov 19 januari 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-12-05
Justering: 2018-01-18
Trycklov: 2018-01-19
Betänkande 2017/18:KU38
3

Debatt

Bordläggning: 2018-01-30
Debatt i kammaren: 2018-01-31
4

Beslut

Beslut: 2018-01-31