Fri- och rättigheter, m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU34

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 2 maj 2018

Nästa händelse: Bordläggning 27 april 2018

Ärendets gång

1

Förslag

51 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-27
Justering: 2018-04-24
Trycklov: 2018-04-25
Reservationer 22
Betänkande 2017/18:KU34

Förslagspunkter

1. Rättighetsskydd för en enskild mot en annan enskild

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1183 av Anette Åkesson (M) och

2016/17:3291 av Andreas Norlén m.fl. (M).

Reservation 1 (M)

2. En äganderätts- och näringsfrihetskommission

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3130 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

3. En gemensam värdegrund

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3288 av Andreas Norlén m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 3 (M, C, KD)

4. Ett tredje juridiskt kön

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:58 av Robert Hannah (L) yrkande 1,

2016/17:1079 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 13,

2016/17:2811 av Börje Vestlund m.fl. (S),

2017/18:750 av Alexandra Völker och Azadeh Rojhan Gustafsson (båda S),

2017/18:1820 av Teres Lindberg m.fl. (S),

2017/18:2857 av Rickard Nordin (C) och

2017/18:3596 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 4 (V)
Reservation 5 (L)

5. Diskriminering m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2560 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) yrkandena 2 och 3,

2016/17:2932 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) yrkandena 3 och 4,

2017/18:878 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) yrkandena 3 och 4,

2017/18:3130 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 2 och

2017/18:3881 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 6.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (V)

6. Förbud mot rasistiska organisationer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:640 av Paula Holmqvist m.fl. (S).

7. Återkallande av medborgarskap

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:173 av Richard Jomshof (SD) yrkandena 2 och 3,

2016/17:2299 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 3,

2016/17:2932 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) yrkande 11,

2016/17:3302 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 44,

2016/17:3409 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 42,

2017/18:878 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) yrkande 11,

2017/18:887 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 4,

2017/18:1519 av Lars Beckman (M),

2017/18:2377 av Richard Jomshof (SD) yrkandena 2 och 3,

2017/18:3179 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 7 och 8,

2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 39,

2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 26 och

2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 49 och 51.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (KD)

8. Förbud mot slöja på offentliga platser

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:790 av Richard Jomshof (SD) och

2017/18:2355 av Richard Jomshof (SD).

Reservation 12 (SD)

9. Böneutrop

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:793 av Richard Jomshof m.fl. (SD) och

2017/18:2351 av Richard Jomshof m.fl. (SD).

Reservation 13 (SD)

10. En framtida översyn av regeringsformen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2250 av Jan Ericson (M) och

2017/18:3130 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkandena 1 och 3.

Reservation 14 (M, C, KD)

11. Kommuners medlemskap i bostadsrättsföreningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1595 av Mattias Bäckström Johansson och Josef Fransson (båda SD) yrkande 2.

Reservation 15 (SD)

12. En värdekommission

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2859 av Tuve Skånberg m.fl. (KD).

Reservation 16 (KD)

13. Uppmärksamma och motarbeta religionsförföljelse

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3398 av Désirée Pethrus (KD) yrkandena 3 och 4.

14. Mänskliga rättigheter i EU

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:812 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 6 och 8,

2016/17:1077 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 1,

2016/17:1079 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 26,

2016/17:2791 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 4,

2017/18:2681 av Åsa Westlund m.fl. (S) yrkande 4,

2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2,

2017/18:3240 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 6 och 12 samt

2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 2.

Reservation 17 (M, C, L, KD)
Reservation 18 (V)

15. Utökat informationsutbyte mellan myndigheter och sekretessbrytande bestämmelser

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:188 av Markus Wiechel (SD),

2017/18:895 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -),

2017/18:3544 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 1,

2017/18:3583 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 10 och

2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 19 (SD)

16. Individer som återvänder

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3126 av Beatrice Ask m.fl. (M, KD) yrkande 3,

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 51 och

2017/18:3898 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 2.

17. Nationell samordning

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför om nationell samordning och en nationell kommunikationsstrategi och tillkännager det för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2017/18:3126 av Beatrice Ask m.fl. (M, KD) yrkande 1,

2017/18:3583 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 3 och

2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 2 och

avslår motion

2017/18:229 av Said Abdu (L).

Reservation 20 (V)

18. Kommunernas ansvar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:497 av Robert Hannah (L) yrkande 3,

2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 3 och

2017/18:3898 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 21 (M, L, KD)

19. Utländska bidrag till svenska trossamfund

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3126 av Beatrice Ask m.fl. (M, KD) yrkande 2.

Reservation 22 (M, SD, KD)

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-27
Debatt i kammaren: 2018-05-02
4

Beslut

Beslut: 2018-05-02
19 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Rättighetsskydd för en enskild mot en annan enskild

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1183 av Anette Åkesson (M) och

2016/17:3291 av Andreas Norlén m.fl. (M).

Reservation 1 (M)

2. En äganderätts- och näringsfrihetskommission

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3130 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

3. En gemensam värdegrund

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3288 av Andreas Norlén m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 3 (M, C, KD)

4. Ett tredje juridiskt kön

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:58 av Robert Hannah (L) yrkande 1,

2016/17:1079 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 13,

2016/17:2811 av Börje Vestlund m.fl. (S),

2017/18:750 av Alexandra Völker och Azadeh Rojhan Gustafsson (båda S),

2017/18:1820 av Teres Lindberg m.fl. (S),

2017/18:2857 av Rickard Nordin (C) och

2017/18:3596 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 4 (V)
Reservation 5 (L)

5. Diskriminering m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2560 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) yrkandena 2 och 3,

2016/17:2932 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) yrkandena 3 och 4,

2017/18:878 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) yrkandena 3 och 4,

2017/18:3130 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 2 och

2017/18:3881 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 6.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (V)

6. Förbud mot rasistiska organisationer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:640 av Paula Holmqvist m.fl. (S).

7. Återkallande av medborgarskap

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:173 av Richard Jomshof (SD) yrkandena 2 och 3,

2016/17:2299 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 3,

2016/17:2932 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) yrkande 11,

2016/17:3302 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 44,

2016/17:3409 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 42,

2017/18:878 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) yrkande 11,

2017/18:887 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 4,

2017/18:1519 av Lars Beckman (M),

2017/18:2377 av Richard Jomshof (SD) yrkandena 2 och 3,

2017/18:3179 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 7 och 8,

2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 39,

2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 26 och

2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 49 och 51.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (KD)

8. Förbud mot slöja på offentliga platser

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:790 av Richard Jomshof (SD) och

2017/18:2355 av Richard Jomshof (SD).

Reservation 12 (SD)

9. Böneutrop

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:793 av Richard Jomshof m.fl. (SD) och

2017/18:2351 av Richard Jomshof m.fl. (SD).

Reservation 13 (SD)

10. En framtida översyn av regeringsformen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2250 av Jan Ericson (M) och

2017/18:3130 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkandena 1 och 3.

Reservation 14 (M, C, KD)

11. Kommuners medlemskap i bostadsrättsföreningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1595 av Mattias Bäckström Johansson och Josef Fransson (båda SD) yrkande 2.

Reservation 15 (SD)

12. En värdekommission

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2859 av Tuve Skånberg m.fl. (KD).

Reservation 16 (KD)

13. Uppmärksamma och motarbeta religionsförföljelse

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3398 av Désirée Pethrus (KD) yrkandena 3 och 4.

14. Mänskliga rättigheter i EU

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:812 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 6 och 8,

2016/17:1077 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 1,

2016/17:1079 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 26,

2016/17:2791 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 4,

2017/18:2681 av Åsa Westlund m.fl. (S) yrkande 4,

2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2,

2017/18:3240 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 6 och 12 samt

2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 2.

Reservation 17 (M, C, L, KD)
Reservation 18 (V)

15. Utökat informationsutbyte mellan myndigheter och sekretessbrytande bestämmelser

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:188 av Markus Wiechel (SD),

2017/18:895 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -),

2017/18:3544 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 1,

2017/18:3583 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 10 och

2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 19 (SD)

16. Individer som återvänder

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3126 av Beatrice Ask m.fl. (M, KD) yrkande 3,

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 51 och

2017/18:3898 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 2.

17. Nationell samordning

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför om nationell samordning och en nationell kommunikationsstrategi och tillkännager det för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2017/18:3126 av Beatrice Ask m.fl. (M, KD) yrkande 1,

2017/18:3583 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 3 och

2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 2 och

avslår motion

2017/18:229 av Said Abdu (L).

Reservation 20 (V)

18. Kommunernas ansvar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:497 av Robert Hannah (L) yrkande 3,

2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 3 och

2017/18:3898 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 21 (M, L, KD)

19. Utländska bidrag till svenska trossamfund

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3126 av Beatrice Ask m.fl. (M, KD) yrkande 2.

Reservation 22 (M, SD, KD)