Minoritetsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU32

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 31 januari 2018

Nästa händelse: Justering 25 januari 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat