Massmediefrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU31

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 7 februari 2018

Nästa händelse: Justering 1 februari 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-12-19
Justering: 2018-02-01
Trycklov: 2018-02-02
Betänkande 2017/18:KU31
3

Debatt

Bordläggning: 2018-02-06
Debatt i kammaren: 2018-02-07
4

Beslut

Beslut: 2018-02-07