Trossamfund och begravningsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU29

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 7 februari 2018

Nästa händelse: Justering 30 januari 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat