Behandlingen av riksdagens skrivelser

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU21

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 30 maj 2018

Nästa händelse: Beredning 3 maj 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-15
Justering: 2018-05-22
Trycklov: 2018-05-23
Betänkande 2017/18:KU21
3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-28
Debatt i kammaren: 2018-05-29
4

Beslut

Beslut: 2018-05-30