Granskningsbetänkande

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU20

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 19 juni 2018

Nästa händelse: Beredning 26 april 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-09-14
Justering: 2018-06-07
Trycklov: 2018-06-12
Betänkande 2017/18:KU20
3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-15
Debatt i kammaren: 2018-06-18
4

Beslut

Beslut: 2018-06-19