Ökad insyn i partiers finansiering

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU19

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 7 februari 2018

Nästa händelse: Beredning 25 januari 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-01-16
Justering: 2018-02-01
Trycklov: 2018-02-02
Betänkande 2017/18:KU19
3

Debatt

Bordläggning: 2018-02-06
Debatt i kammaren: 2018-02-07
4

Beslut

Beslut: 2018-02-07