Viss sekretess i mål enligt konkurrensskadelagen

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU17

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 31 januari 2018

Nästa händelse: Beredning 18 januari 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-12-14
Justering: 2018-01-25
Trycklov: 2018-01-26
Betänkande 2017/18:KU17
3

Debatt

Bordläggning: 2018-01-30
Debatt i kammaren: 2018-01-31
4

Beslut

Beslut: 2018-01-31