Ändrade mediegrundlagar

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU16

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 30 maj 2018

Nästa händelse: Beredning 26 april 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång