Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU14

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 16 maj 2018

Nästa händelse: Justering 26 april 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-01-16
Justering: 2018-04-26
Trycklov: 2018-05-08
Betänkande 2017/18:KU14
3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-15
Debatt i kammaren: 2018-05-16
4

Beslut

Beslut: 2018-05-16