Ett mer effektivt informationsutbyte vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning

Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU9

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 24 januari 2018

Nästa händelse: Bordläggning 23 januari 2018

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-30
Justering: 2017-12-14
Trycklov: 2017-12-14
Betänkande 2017/18:JuU9

Förslagspunkter

1. Ett mer effektivt informationsutbyte vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst,
2. lag om ändring i lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet,
3. lag om ändring i polisdatalagen (2010:361).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:36 punkterna 1-3.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-01-23
Debatt i kammaren: 2018-01-24
4

Beslut

Beslut: 2018-01-24
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ett mer effektivt informationsutbyte vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst,
2. lag om ändring i lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet,
3. lag om ändring i polisdatalagen (2010:361).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:36 punkterna 1-3.