Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar

Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU7

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 24 januari 2018

Nästa händelse: Bordläggning 23 januari 2018

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-23
Justering: 2017-12-14
Trycklov: 2017-12-14
Reservationer 3
Betänkande 2017/18:JuU7

Förslagspunkter

1. Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716),
2. lag om ändring i passlagen (1978:302).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:35 punkterna 1 och 2.

2. Tillämpning av lagändringen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3928 av Tomas Tobé m.fl. (M).

Reservation 1 (M)

3. Åtgärder mot missbruk av pass

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3927 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (SD, -)

4. Biometriska kontroller vid Schengenområdets yttre gränser

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 62 och 63.

Reservation 3 (M, SD, -)

5. Fingeravtryck och ansiktsidentifiering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:263 av Staffan Danielsson (C).

3

Debatt

Bordläggning: 2018-01-23
Debatt i kammaren: 2018-01-24
4

Beslut

Beslut: 2018-01-24
5 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716),
2. lag om ändring i passlagen (1978:302).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:35 punkterna 1 och 2.

2. Tillämpning av lagändringen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3928 av Tomas Tobé m.fl. (M).

Reservation 1 (M)

3. Åtgärder mot missbruk av pass

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3927 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (SD, -)

4. Biometriska kontroller vid Schengenområdets yttre gränser

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 62 och 63.

Reservation 3 (M, SD, -)

5. Fingeravtryck och ansiktsidentifiering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:263 av Staffan Danielsson (C).