Ny kamerabevakningslag

Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU36

Planerat beslutsdatum: 13 juni 2018

Nästa händelse: Beredning 3 maj 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat