Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering

Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU32

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 23 maj 2018

Nästa händelse: Justering 17 maj 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat