En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet

Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU29

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 23 maj 2018

Nästa händelse: Justering 17 maj 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång