Polisfrågor

Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU13

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 25 april 2018

Nästa händelse: Bordläggning 24 april 2018

Utskottets förslag

Polisen bör kunna dela information med Kronofogdemyndigheten (JuU13)

Kronofogdemyndigheten borde kunna få information från polisen för att underlätta arbetet mot organiserad brottslighet, id-stölder och bedrägerier bör försvåras och fler insatser behövs för att öka säkerheten på sjukhus. Det tycker justitieutskottet som föreslår att riksdagen riktar tre uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen.

Enligt utskottet bör regeringen:

  • Se över polisens möjlighet att dela med sig av information till Kronofogdemyndigheten. Det gäller egendom som polisen upptäcker vid brottsutredningar.
  • Skyndsamt se över om det går att minska antalet godkända typer av id-handlingar. Syftet är att minska möjligheterna för id-stölder och bedrägerier.
  • Se över vad som kan göras mer för att stärka tryggheten för patienter och personal på sjukhus, och ge polisen förutsättningar att till exempel lättare kunna avvisa personer därifrån.

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2017 om polisfrågor. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner om åtgärder för att underlätta informationsutbyte mellan Polismyndigheten och Kronofogdemyndigheten i syfte att utmäta egendom som påträffas i polisens verksamhet, en skyndsam uppstramning av tillgången till id-handlingar i syfte att minska id-stölder och bedrägerier och en översyn av vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att öka säkerheten på sjukhus. Avslag på övriga motioner.

Ärendets gång

1

Förslag

125 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-08
Justering: 2018-04-19
Trycklov: 2018-04-19
Reservationer 40
Betänkande 2017/18:JuU13

Polisen bör kunna dela information med Kronofogdemyndigheten (JuU13)

Kronofogdemyndigheten borde kunna få information från polisen för att underlätta arbetet mot organiserad brottslighet, id-stölder och bedrägerier bör försvåras och fler insatser behövs för att öka säkerheten på sjukhus. Det tycker justitieutskottet som föreslår att riksdagen riktar tre uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen.

Enligt utskottet bör regeringen:

  • Se över polisens möjlighet att dela med sig av information till Kronofogdemyndigheten. Det gäller egendom som polisen upptäcker vid brottsutredningar.
  • Skyndsamt se över om det går att minska antalet godkända typer av id-handlingar. Syftet är att minska möjligheterna för id-stölder och bedrägerier.
  • Se över vad som kan göras mer för att stärka tryggheten för patienter och personal på sjukhus, och ge polisen förutsättningar att till exempel lättare kunna avvisa personer därifrån.

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2017 om polisfrågor. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Förslagspunkter

1. Tjänstevapen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:162 av Jeff Ahl (SD) och

2017/18:3549 av Kent Ekeroth (SD).

Reservation 1 (SD, -)

2. Skyddsutrustning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3899 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 6.

3. Näthat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1398 av Hans Hoff (S) och

2017/18:3867 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 7.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

4. Deep web

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:493 av Robert Hannah (L) yrkandena 1-3.

5. Fordon och trafiksäkerhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:656 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2017/18:1416 av Ingela Nylund Watz och Yilmaz Kerimo (båda S),

2017/18:2746 av Karin Svensson Smith (MP) yrkande 6,

2017/18:2845 av Rickard Nordin (C),

2017/18:2922 av Åsa Coenraads och Jessica Polfjärd (båda M) och

2017/18:3474 av Johan Hedin och Anders Åkesson (båda C) yrkande 8.

Reservation 3 (C)

6. Verktyg för att motverka smuggling m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1310 av Mikael Oscarsson (KD) yrkande 2,

2017/18:2190 av Maria Stockhaus (M) yrkande 2 och

2017/18:2311 av Anders Hansson (M).

Reservation 4 (KD)

7. Brott mot välfärdssystemen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:265 av Staffan Danielsson (C),

2017/18:2621 av Ingela Nylund Watz och Yilmaz Kerimo (båda S) och

2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 117.

Reservation 5 (M, C, L, KD)

8. Kopparstölder

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2241 av Lars-Arne Staxäng (M) och

2017/18:2448 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C).

9. Sexualbrott m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2572 av Agneta Gille (S) och

2017/18:3396 av Betty Malmberg (M).

10. Brott mot butiker och handel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3473 av Johan Hedin (C).

Reservation 6 (C)

11. Polisens arbete mot tiggeri och gatunära brottslighet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:886 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 5 och

2017/18:2919 av Jesper Skalberg Karlsson (M).

Reservation 7 (SD, -)

12. Renodling av polisens arbetsuppgifter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3576 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 13 och

2017/18:3590 av Roger Haddad m.fl. (L).

Reservation 8 (L)

13. Verktyg för att motverka barnpornografibrott

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:419 av Christina Örnebjär (L) yrkande 2,

2017/18:1114 av Fredrik Lundh Sammeli (S) yrkande 1 och

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 36.

Reservation 9 (SD, C, -)

14. Informationsutbyte mellan Polismyndigheten och Kronofogdemyndigheten

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om åtgärder för att underlätta informationsutbyte mellan Polismyndigheten och Kronofogdemyndigheten och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3192 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 7.

15. Intäkter från stöldgodsförsäljning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2321 av Cecilia Widegren (M).

16. Polisvittnen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1145 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 10 (V)

17. Kränkningsersättning till poliser m.fl.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1446 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M),

2017/18:3192 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 4 och

2017/18:3551 av Kent Ekeroth (SD).

18. Säkerhet på sjukhus

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att öka säkerheten på sjukhus och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3867 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 11.

19. Försvarsmaktens stöd till polisen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:168 av Jeff Ahl och Björn Söder (båda SD) yrkande 1,

2017/18:2556 av Mikael Cederbratt m.fl. (M) och

2017/18:3898 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 11 (M, KD)
Reservation 12 (SD, -)

20. Lokala undantagstillstånd m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:168 av Jeff Ahl och Björn Söder (båda SD) yrkandena 2 och 4,

2017/18:888 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 14,

2017/18:3331 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 14-16 och

2017/18:3552 av Kent Ekeroth (SD).

Reservation 13 (SD, -)

21. Zonförbud

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1751 av Thomas Finnborg (M),

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 14 och

2017/18:3743 av Sofia Damm (KD) yrkande 8.

Reservation 14 (M)

22. Inre utlänningskontroller

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3544 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 2 och 8 samt

2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 24.

Reservation 15 (SD, -)

23. Fingeravtryck från gatubarn

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2814 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 16 (M, L)

24. Yttre gränskontroll

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 9, 57 och 60,

2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 6 och 7,

2017/18:3240 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 20,

2017/18:3544 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 5 och

2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 17 (M)
Reservation 18 (SD, -)
Reservation 19 (L)

25. Automatiska gränskontroller

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 60.

Reservation 20 (M, C)

26. Informationsutbyte mellan Migrationsverket och Polismyndigheten

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3544 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 3 och 4.

Reservation 21 (SD, -)

27. Utveckling av Europol

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 61 och

2017/18:3240 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 21.

Reservation 22 (M)

28. Europols analyskapacitet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 23 (M, L)

29. En europeisk åklagarmyndighet m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 13 och

2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkandena 1 och 3.

Reservation 24 (L)

30. Interpols efterlysningssystem

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3479 av Kerstin Lundgren (C).

31. Internationellt polisiärt samarbete

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3190 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 2,

2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 5,

2017/18:3743 av Sofia Damm (KD) yrkande 2 och

2017/18:3899 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 17.

Reservation 25 (M, C, L, KD)

32. Pass

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:888 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 16 och

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 57-59.

Reservation 26 (M)
Reservation 27 (SD, -)

33. Tillgången till id-handlingar

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en skyndsam uppstramning av tillgången till id-handlingar i syfte att minska id-stölder och bedrägerier och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:3190 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 1 och

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 24 och

bifaller delvis motion

2017/18:709 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S).

Reservation 28 (V)

34. Förebyggande arbete mot it-brottslighet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3190 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 4 och 5 samt

2017/18:3398 av Betty Malmberg (M) yrkande 2.

Reservation 29 (M, C, L, KD)

35. Skärpta straff för vapenbrott

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:880 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 5,

2017/18:881 av Adam Marttinen m.fl. (SD, -) yrkande 14,

2017/18:1337 av Edward Riedl (M) och

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 29.

Reservation 30 (SD, -)

36. Vapensmuggling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3550 av Kent Ekeroth (SD) och

2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkandena 11 och 12.

Reservation 31 (SD, -)
Reservation 32 (L)

37. Föraransvar för vapeninnehav i fordon

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 10.

Reservation 33 (L)

38. Handläggningstiderna i vapenlicensärenden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:881 av Adam Marttinen m.fl. (SD, -) yrkande 2,

2017/18:1157 av Cecilia Widegren (M),

2017/18:1933 av Gunilla Nordgren (M),

2017/18:3348 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 12,

2017/18:3423 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 4 och

2017/18:3739 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 14.

Reservation 34 (M, C)
Reservation 35 (SD, -)

39. Ett digitalt ansökningsförfarande m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:789 av Johan Andersson (S),

2017/18:2734 av Jesper Skalberg Karlsson och Ida Drougge (båda M) yrkande 2 och

2017/18:3423 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 5.

40. Avskaffa licensplikten för ljuddämpare

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2001 av Sten Bergheden (M).

41. Historiska vapen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:751 av Mattias Ottosson m.fl. (S) och

2017/18:3780 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD).

Reservation 36 (SD, -)

42. Opartisk kontroll av vapenförordningens efterlevnad m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1967 av Lars Beckman (M) och

2017/18:1968 av Lars Beckman (M).

43. Nationell satsning på Malmö

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3743 av Sofia Damm (KD) yrkande 5.

44. Kommunala ordningsvakter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:595 av Mattias Jonsson (S),

2017/18:2806 av Lars Beckman (M),

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 23 och

2017/18:3576 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 7 och 11.

Reservation 37 (M)
Reservation 38 (L)

45. Utökade befogenheter för säkerhetspersonal

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2891 av Boriana Åberg (M) yrkande 2.

46. Lagen om bevakningsföretag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1528 av Lars Beckman (M).

47. Lokala ordningsföreskrifter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1242 av Margareta Cederfelt (M),

2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 50 och

2017/18:3828 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 3 och 4.

Reservation 39 (KD)

48. Förenkla reglerna för avhysning m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:886 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 4.

Reservation 40 (SD, -)

49. Registerfrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1481 av Thomas Finnborg (M) och

2017/18:2746 av Karin Svensson Smith (MP) yrkande 5.

50. Danstillstånd

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2738 av Jenny Petersson och Katarina Brännström (båda M),

2017/18:2976 av Sofia Fölster (M) och

2017/18:3143 av Betty Malmberg (M).

51. Onödiga larm till fjällräddningen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1774 av Johan Hultberg (M) yrkande 2.

52. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-24
Debatt i kammaren: 2018-04-25
4

Beslut

Beslut: 2018-04-25
52 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tjänstevapen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:162 av Jeff Ahl (SD) och

2017/18:3549 av Kent Ekeroth (SD).

Reservation 1 (SD, -)

2. Skyddsutrustning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3899 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 6.

3. Näthat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1398 av Hans Hoff (S) och

2017/18:3867 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 7.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

4. Deep web

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:493 av Robert Hannah (L) yrkandena 1-3.

5. Fordon och trafiksäkerhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:656 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2017/18:1416 av Ingela Nylund Watz och Yilmaz Kerimo (båda S),

2017/18:2746 av Karin Svensson Smith (MP) yrkande 6,

2017/18:2845 av Rickard Nordin (C),

2017/18:2922 av Åsa Coenraads och Jessica Polfjärd (båda M) och

2017/18:3474 av Johan Hedin och Anders Åkesson (båda C) yrkande 8.

Reservation 3 (C)

6. Verktyg för att motverka smuggling m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1310 av Mikael Oscarsson (KD) yrkande 2,

2017/18:2190 av Maria Stockhaus (M) yrkande 2 och

2017/18:2311 av Anders Hansson (M).

Reservation 4 (KD)

7. Brott mot välfärdssystemen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:265 av Staffan Danielsson (C),

2017/18:2621 av Ingela Nylund Watz och Yilmaz Kerimo (båda S) och

2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 117.

Reservation 5 (M, C, L, KD)

8. Kopparstölder

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2241 av Lars-Arne Staxäng (M) och

2017/18:2448 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C).

9. Sexualbrott m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2572 av Agneta Gille (S) och

2017/18:3396 av Betty Malmberg (M).

10. Brott mot butiker och handel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3473 av Johan Hedin (C).

Reservation 6 (C)

11. Polisens arbete mot tiggeri och gatunära brottslighet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:886 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 5 och

2017/18:2919 av Jesper Skalberg Karlsson (M).

Reservation 7 (SD, -)

12. Renodling av polisens arbetsuppgifter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3576 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 13 och

2017/18:3590 av Roger Haddad m.fl. (L).

Reservation 8 (L)

13. Verktyg för att motverka barnpornografibrott

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:419 av Christina Örnebjär (L) yrkande 2,

2017/18:1114 av Fredrik Lundh Sammeli (S) yrkande 1 och

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 36.

Reservation 9 (SD, C, -)

14. Informationsutbyte mellan Polismyndigheten och Kronofogdemyndigheten

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om åtgärder för att underlätta informationsutbyte mellan Polismyndigheten och Kronofogdemyndigheten och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3192 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 7.

15. Intäkter från stöldgodsförsäljning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2321 av Cecilia Widegren (M).

16. Polisvittnen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1145 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 10 (V)

17. Kränkningsersättning till poliser m.fl.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1446 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M),

2017/18:3192 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 4 och

2017/18:3551 av Kent Ekeroth (SD).

18. Säkerhet på sjukhus

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att öka säkerheten på sjukhus och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3867 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 11.

19. Försvarsmaktens stöd till polisen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:168 av Jeff Ahl och Björn Söder (båda SD) yrkande 1,

2017/18:2556 av Mikael Cederbratt m.fl. (M) och

2017/18:3898 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 11 (M, KD)
Reservation 12 (SD, -)

20. Lokala undantagstillstånd m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:168 av Jeff Ahl och Björn Söder (båda SD) yrkandena 2 och 4,

2017/18:888 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 14,

2017/18:3331 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 14-16 och

2017/18:3552 av Kent Ekeroth (SD).

Reservation 13 (SD, -)

21. Zonförbud

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1751 av Thomas Finnborg (M),

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 14 och

2017/18:3743 av Sofia Damm (KD) yrkande 8.

Reservation 14 (M)

22. Inre utlänningskontroller

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3544 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 2 och 8 samt

2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 24.

Reservation 15 (SD, -)

23. Fingeravtryck från gatubarn

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2814 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 16 (M, L)

24. Yttre gränskontroll

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 9, 57 och 60,

2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 6 och 7,

2017/18:3240 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 20,

2017/18:3544 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 5 och

2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 17 (M)
Reservation 18 (SD, -)
Reservation 19 (L)

25. Automatiska gränskontroller

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 60.

Reservation 20 (M, C)

26. Informationsutbyte mellan Migrationsverket och Polismyndigheten

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3544 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 3 och 4.

Reservation 21 (SD, -)

27. Utveckling av Europol

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 61 och

2017/18:3240 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 21.

Reservation 22 (M)

28. Europols analyskapacitet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 23 (M, L)

29. En europeisk åklagarmyndighet m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 13 och

2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkandena 1 och 3.

Reservation 24 (L)

30. Interpols efterlysningssystem

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3479 av Kerstin Lundgren (C).

31. Internationellt polisiärt samarbete

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3190 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 2,

2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 5,

2017/18:3743 av Sofia Damm (KD) yrkande 2 och

2017/18:3899 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 17.

Reservation 25 (M, C, L, KD)

32. Pass

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:888 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 16 och

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 57-59.

Reservation 26 (M)
Reservation 27 (SD, -)

33. Tillgången till id-handlingar

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en skyndsam uppstramning av tillgången till id-handlingar i syfte att minska id-stölder och bedrägerier och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:3190 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 1 och

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 24 och

bifaller delvis motion

2017/18:709 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S).

Reservation 28 (V)

34. Förebyggande arbete mot it-brottslighet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3190 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 4 och 5 samt

2017/18:3398 av Betty Malmberg (M) yrkande 2.

Reservation 29 (M, C, L, KD)

35. Skärpta straff för vapenbrott

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:880 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 5,

2017/18:881 av Adam Marttinen m.fl. (SD, -) yrkande 14,

2017/18:1337 av Edward Riedl (M) och

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 29.

Reservation 30 (SD, -)

36. Vapensmuggling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3550 av Kent Ekeroth (SD) och

2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkandena 11 och 12.

Reservation 31 (SD, -)
Reservation 32 (L)

37. Föraransvar för vapeninnehav i fordon

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 10.

Reservation 33 (L)

38. Handläggningstiderna i vapenlicensärenden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:881 av Adam Marttinen m.fl. (SD, -) yrkande 2,

2017/18:1157 av Cecilia Widegren (M),

2017/18:1933 av Gunilla Nordgren (M),

2017/18:3348 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 12,

2017/18:3423 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 4 och

2017/18:3739 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 14.

Reservation 34 (M, C)
Reservation 35 (SD, -)

39. Ett digitalt ansökningsförfarande m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:789 av Johan Andersson (S),

2017/18:2734 av Jesper Skalberg Karlsson och Ida Drougge (båda M) yrkande 2 och

2017/18:3423 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 5.

40. Avskaffa licensplikten för ljuddämpare

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2001 av Sten Bergheden (M).

41. Historiska vapen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:751 av Mattias Ottosson m.fl. (S) och

2017/18:3780 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD).

Reservation 36 (SD, -)

42. Opartisk kontroll av vapenförordningens efterlevnad m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1967 av Lars Beckman (M) och

2017/18:1968 av Lars Beckman (M).

43. Nationell satsning på Malmö

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3743 av Sofia Damm (KD) yrkande 5.

44. Kommunala ordningsvakter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:595 av Mattias Jonsson (S),

2017/18:2806 av Lars Beckman (M),

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 23 och

2017/18:3576 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 7 och 11.

Reservation 37 (M)
Reservation 38 (L)

45. Utökade befogenheter för säkerhetspersonal

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2891 av Boriana Åberg (M) yrkande 2.

46. Lagen om bevakningsföretag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1528 av Lars Beckman (M).

47. Lokala ordningsföreskrifter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1242 av Margareta Cederfelt (M),

2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 50 och

2017/18:3828 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 3 och 4.

Reservation 39 (KD)

48. Förenkla reglerna för avhysning m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:886 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 4.

Reservation 40 (SD, -)

49. Registerfrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1481 av Thomas Finnborg (M) och

2017/18:2746 av Karin Svensson Smith (MP) yrkande 5.

50. Danstillstånd

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2738 av Jenny Petersson och Katarina Brännström (båda M),

2017/18:2976 av Sofia Fölster (M) och

2017/18:3143 av Betty Malmberg (M).

51. Onödiga larm till fjällräddningen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1774 av Johan Hultberg (M) yrkande 2.

52. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.