Genomförande av oskuldspresumptionsdirektivet

Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU12

Planerat beslutsdatum: 15 februari 2018

Nästa händelse: Beredning 25 januari 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-01-25
Justering: 2018-02-08
Trycklov: 2018-02-09
Betänkande 2017/18:JuU12
3

Debatt

Bordläggning: 2018-02-14
Debatt i kammaren: 2018-02-15
4

Beslut

Beslut: 2018-02-15