Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU8

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 27 september 2017

Nästa händelse: Bordläggning 26 september 2017

Utskottets förslag

Kommunerna visade positiv utveckling under 2016 (FiU8)

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-09-14
Justering: 2017-09-21
Trycklov: 2017-09-21
Reservationer 3
Betänkande 2017/18:FiU8

Kommunerna visade positiv utveckling under 2016 (FiU8)

Majoriteten av Sveriges kommuner och landsting redovisade positiva resultat under 2016. Det framgår av regeringens skrivelse som har behandlats av finansutskottet.

Skrivelsen utkommer en gång per år och är en redogörelse för utvecklingen inom den kommunala sektorn. Det var 98 procent av kommunerna och 85 procent av landstingen som redovisade positiva resultat 2016, det är en ökning jämfört med 2015. Kommunernas intäkter ökade med 12,5 procent vilket också är en kraftig ökning i jämförelse med tidigare år. Det beror främst på:

  • Ökade statliga ersättningar relaterade till migration.
  • Satsningar inom utbildningsområdet.
  • Ett extra statsbidrag för att stärka hälso- och sjukvården.
  • Försäljningar av fastigheter.

Det som redovisas i skrivelsen finns till stor del också med i budgetpropositionen. Utskottet anser att riksdagen bör se över att i framtiden ta bort skrivelsen och istället utveckla den redovisning som redan finns i budgetpropositionen.

Finansutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga, avslutar ärendet.

Förslagspunkter

1. Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2016/17:102 till handlingarna.

2. Kommunsektorns långsiktiga ekonomi

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3745 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 1 (M)

3. Riktade statsbidrag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3745 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 2 (M)

4. Insyn i välfärden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3074 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 3 (M)

3

Debatt

Bordläggning: 2017-09-26
Debatt i kammaren: 2017-09-27
4

Beslut

Beslut: 2017-09-27
4 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2016/17:102 till handlingarna.

2. Kommunsektorns långsiktiga ekonomi

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3745 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 1 (M)

3. Riktade statsbidrag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3745 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 2 (M)

4. Insyn i välfärden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3074 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 3 (M)