Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2016

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU6

Planerat beslutsdatum: 26 oktober 2017

Nästa händelse: Beredning 12 oktober 2017

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-10-12
Justering: 2017-10-19
Betänkande 2017/18:FiU6
3

Debatt

Bordläggning: 2017-10-25
Debatt i kammaren: 2017-10-26
4

Beslut

Beslut: 2017-10-26