Extra ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet till uppehållstillstånd

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU49

Planerat beslutsdatum: 7 juni 2018

Nästa händelse: Beredning 24 maj 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat