En ny ordning för redovisningstillsyn

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU48

Planerat beslutsdatum: 20 juni 2018

Nästa händelse: Bordläggning 19 juni 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Information kommer
Betänkande 2017/18:FiU48
3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-19
Debatt i kammaren: 2018-06-20
4

Beslut

Beslut: 2018-06-20