Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och vissa andra frågor

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU47

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 20 juni 2018

Nästa händelse: Justering 17 maj 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-24
Justering: 2018-05-17
Betänkande 2017/18:FiU47
3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-19
Debatt i kammaren: 2018-06-20
4

Beslut

Beslut: 2018-06-20