Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU44

Planerat beslutsdatum: 7 juni 2018

Nästa händelse: Beredning 17 maj 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat