EU:s förordning om penningmarknadsfonder och ett par andra värdepappersmarknadsfrågor

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU38

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 16 maj 2018

Nästa händelse: Justering 3 maj 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-17
Justering: 2018-05-03
Trycklov: 2018-05-04
Betänkande 2017/18:FiU38
3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-15
Debatt i kammaren: 2018-05-16
4

Beslut

Beslut: 2018-05-16