Kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU37

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 25 april 2018

Nästa händelse: Bordläggning 24 april 2018

Utskottets förslag

Förbjudet att hantera viss information om person vid kreditupplysning (FiU37)

Regeringen föreslår att det görs ändringar i kreditupplysningslagen för att anpassa lagen till EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR. Ändringarna innebär att det ska vara förbjudet att behandla information om en persons sexuella läggning i kreditupplysningsverksamhet. Vid sådan verksamhet ska det också vara förbjudet att hantera genetiska uppgifter samt biometriska uppgifter för att identifiera en fysisk person, så som exempelvis ansiktsbilder eller fingeravtryck. Ändringarna av lagen innebär också att den personen som kreditupplysningen tas på, ska få information om bland annat varifrån uppgifterna har hämtats, hur länge de kommer att lagras och möjligheten att framställa klagomål till Datainspektionen.

Lagändringarna ska börja gälla den 25 maj 2018. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-22
Justering: 2018-04-17
Trycklov: 2018-04-18
Betänkande 2017/18:FiU37

Förbjudet att hantera viss information om person vid kreditupplysning (FiU37)

Regeringen föreslår att det görs ändringar i kreditupplysningslagen för att anpassa lagen till EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR. Ändringarna innebär att det ska vara förbjudet att behandla information om en persons sexuella läggning i kreditupplysningsverksamhet. Vid sådan verksamhet ska det också vara förbjudet att hantera genetiska uppgifter samt biometriska uppgifter för att identifiera en fysisk person, så som exempelvis ansiktsbilder eller fingeravtryck. Ändringarna av lagen innebär också att den personen som kreditupplysningen tas på, ska få information om bland annat varifrån uppgifterna har hämtats, hur länge de kommer att lagras och möjligheten att framställa klagomål till Datainspektionen.

Lagändringarna ska börja gälla den 25 maj 2018. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter

1. Kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173),
2. lag om ändring i lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:120 punkterna 1 och 2.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-24
Debatt i kammaren: 2018-04-25
4

Beslut

Beslut: 2018-04-25
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173),
2. lag om ändring i lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:120 punkterna 1 och 2.