Offentlig upphandling

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU34

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 28 februari 2018

Nästa händelse: Bordläggning 27 februari 2018

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-01
Justering: 2018-02-13
Trycklov: 2018-02-13
Reservationer 9
Betänkande 2017/18:FiU34

Förslagspunkter

1. Genomförandet och tillämpningen av LOU

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3613 av Said Abdu m.fl. (L) yrkande 5 och

2017/18:3788 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkandena 12 och 13.

Reservation 1 (C)
Reservation 2 (L)

2. Sociala kriterier och sociala företag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. (S) yrkande 4,

2017/18:2809 av Lars Beckman (M),

2017/18:3160 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M),

2017/18:3465 av Said Abdu m.fl. (L) yrkande 3 och

2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 26.

Reservation 3 (L)
Reservation 4 (KD)

3. Små och medelstora företag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att krav vid offentlig upphandling ska genomsyras av enkla, tydliga och likvärdiga villkor oavsett företagens storlek och företagsform och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3412 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 1 och

avslår motionerna

2017/18:1203 av Margareta Cederfelt (M),

2017/18:2167 av Betty Malmberg (M) yrkande 4,

2017/18:2545 av Maria Plass (M),

2017/18:2932 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3395 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkandena 1 och 3-9,

2017/18:3405 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 10 och

2017/18:3788 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 11.

Reservation 5 (S, MP, V)

4. Djurskydd och livsmedelsproduktion

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1153 av Cecilia Widegren (M),

2017/18:2381 av Richard Jomshof (SD) yrkande 5,

2017/18:2429 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C),

2017/18:2675 av Pål Jonson (M) och

2017/18:2866 av Rickard Nordin (C).

Reservation 6 (SD)

5. Utmaningsrätt

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1290 av Finn Bengtsson (M) och

2017/18:3158 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M).

6. Miljökrav

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2608 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 7 (KD)

7. Innovations- och funktionsupphandling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1041 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M),

2017/18:2551 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkandena 1-3,

2017/18:3395 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkande 2,

2017/18:3407 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 4,

2017/18:3409 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 5 och

2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkandena 27 och 28.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (KD)

3

Debatt

Bordläggning: 2018-02-27
Debatt i kammaren: 2018-02-28
4

Beslut

Beslut: 2018-02-28
7 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Genomförandet och tillämpningen av LOU

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3613 av Said Abdu m.fl. (L) yrkande 5 och

2017/18:3788 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkandena 12 och 13.

Reservation 1 (C)
Reservation 2 (L)

2. Sociala kriterier och sociala företag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. (S) yrkande 4,

2017/18:2809 av Lars Beckman (M),

2017/18:3160 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M),

2017/18:3465 av Said Abdu m.fl. (L) yrkande 3 och

2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 26.

Reservation 3 (L)
Reservation 4 (KD)

3. Små och medelstora företag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att krav vid offentlig upphandling ska genomsyras av enkla, tydliga och likvärdiga villkor oavsett företagens storlek och företagsform och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3412 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 1 och

avslår motionerna

2017/18:1203 av Margareta Cederfelt (M),

2017/18:2167 av Betty Malmberg (M) yrkande 4,

2017/18:2545 av Maria Plass (M),

2017/18:2932 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3395 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkandena 1 och 3-9,

2017/18:3405 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 10 och

2017/18:3788 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 11.

Reservation 5 (S, MP, V)

4. Djurskydd och livsmedelsproduktion

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1153 av Cecilia Widegren (M),

2017/18:2381 av Richard Jomshof (SD) yrkande 5,

2017/18:2429 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C),

2017/18:2675 av Pål Jonson (M) och

2017/18:2866 av Rickard Nordin (C).

Reservation 6 (SD)

5. Utmaningsrätt

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1290 av Finn Bengtsson (M) och

2017/18:3158 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M).

6. Miljökrav

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2608 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 7 (KD)

7. Innovations- och funktionsupphandling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1041 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M),

2017/18:2551 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkandena 1-3,

2017/18:3395 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkande 2,

2017/18:3407 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 4,

2017/18:3409 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 5 och

2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkandena 27 och 28.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (KD)