Årsredovisning för staten 2017

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU30

Planerat beslutsdatum: 20 juni 2018

Nästa händelse: Beredning 7 juni 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-06-07
Justering: 2018-06-14
Trycklov: 2018-06-15
Betänkande 2017/18:FiU30
3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-19
Debatt i kammaren: 2018-06-20
4

Beslut

Beslut: 2018-06-20