Extra ändringsbudget för 2017 - Kapitaltillskott till PostNord AB

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU28

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 12 december 2017

Nästa händelse: Beredning 30 november 2017

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-14
Justering: 2017-12-07
Betänkande 2017/18:FiU28
3

Debatt

Bordläggning: 2017-12-11
Debatt i kammaren: 2017-12-12
4

Beslut

Beslut: 2017-12-12