Riksrevisionens årsredovisning för 2017

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU27

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 25 april 2018

Nästa händelse: Bordläggning 24 april 2018

Utskottets förslag

Riksrevisionens årsredovisning för 2017 (FiU27)

Riksrevisionen har överlämnat sin årsredovisning för 2017 till riksdagen. Den revisor som har anlitats bedömer att Riksrevisionens årsredovisning är rättvisande för verksamheten.

Finansutskottet betonar vikten av att ekonomistyrningen vid myndigheten fungerar väl. Utskottet har också behandlat Riksrevisionens uppföljningsrapport 2018 och framhåller att rapporten tillsammans med årsredovisningen ger det underlag som utskottet behöver för att säkerställa relevans, kvalitet och produktivitet i Riksrevisionens verksamhet.

Finansutskottet föreslår att riksdagen lägger Riksrevisionens årsredovisning för 2017 till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Redogörelsen läggs till handlingarna.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-10
Justering: 2018-04-19
Trycklov: 2018-04-20
Betänkande 2017/18:FiU27

Riksrevisionens årsredovisning för 2017 (FiU27)

Riksrevisionen har överlämnat sin årsredovisning för 2017 till riksdagen. Den revisor som har anlitats bedömer att Riksrevisionens årsredovisning är rättvisande för verksamheten.

Finansutskottet betonar vikten av att ekonomistyrningen vid myndigheten fungerar väl. Utskottet har också behandlat Riksrevisionens uppföljningsrapport 2018 och framhåller att rapporten tillsammans med årsredovisningen ger det underlag som utskottet behöver för att säkerställa relevans, kvalitet och produktivitet i Riksrevisionens verksamhet.

Finansutskottet föreslår att riksdagen lägger Riksrevisionens årsredovisning för 2017 till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Förslagspunkter

1. Riksrevisionens årsredovisning för 2017

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger redogörelse 2017/18:RR1 till handlingarna.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-24
Debatt i kammaren: 2018-04-25
4

Beslut

Beslut: 2018-04-25
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens årsredovisning för 2017

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger redogörelse 2017/18:RR1 till handlingarna.