Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2015-2017

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU24

Planerat beslutsdatum: 14 juni 2018

Nästa händelse: Beredning 17 maj 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-17
Justering: 2018-06-07
Trycklov: 2018-06-08
Betänkande 2017/18:FiU24
3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-13
Debatt i kammaren: 2018-06-14
4

Beslut

Beslut: 2018-06-14