Ytterligare verktyg för makrotillsyn

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU19

Planerat beslutsdatum: 13 december 2017

Nästa händelse: Beredning 23 november 2017

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-23
Justering: 2017-12-07
Trycklov: 2017-12-08
Betänkande 2017/18:FiU19
3

Debatt

Bordläggning: 2017-12-12
Debatt i kammaren: 2017-12-13
4

Beslut

Beslut: 2017-12-13