Riksrevisionens rapport om svenska myndigheters beredskap inför brexit-omröstningen

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU12

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 27 september 2017

Nästa händelse: Bordläggning 26 september 2017

Utskottets förslag

Beredskapen inför brexit-omröstningen har granskats (FiU12)

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-09-14
Justering: 2017-09-21
Trycklov: 2017-09-21
Betänkande 2017/18:FiU12

Beredskapen inför brexit-omröstningen har granskats (FiU12)

Finansutskottet har behandlat regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om svenska myndigheters beredskap inför brexit-omröstningen.

Riksrevisionen konstaterar att regering, myndigheter och Riksbanken förberedde sig i en rimlig omfattning och att krisberedskapen var god inför den brittiska folkomröstningen. Riksrevisionen ger dock två rekommendationer:

  • Myndigheter som ska värna om den finansiella stabiliteten bör upprätta styrdokument eller motsvarande vägledningar för att snabbt kunna ställa om från normal verksamhet till krisberedskap.
  • Myndigheterna bör göra utvärderingar av krisförberedelser och krishantering för att kunna uppdatera relevanta styrdokument om det behövs.

Regeringen instämmer i huvudsak i Riksrevisionens iakttagelser. Finansutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Förslagspunkter

1. Riksrevisionens rapport om svenska myndigheters beredskap inför brexit-omröstningen

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2016/17:168 till handlingarna.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-09-26
Debatt i kammaren: 2017-09-27
4

Beslut

Beslut: 2017-09-27
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens rapport om svenska myndigheters beredskap inför brexit-omröstningen

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2016/17:168 till handlingarna.