Riksrevisionens rapport om finansieringssystemet för kärnavfallshantering

Försvarsutskottets betänkande 2017/18:FöU15

Planerat beslutsdatum: 13 juni 2018

Nästa händelse: Beredning 3 maj 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-03
Justering: 2018-05-24
Trycklov: 2018-06-04
Betänkande 2017/18:FöU15
3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-08
Debatt i kammaren: 2018-06-11
4

Beslut

Beslut: 2018-06-13