Riksrevisionens rapport om Strålsäkerhetsmyndighetens kärnkraftstillsyn

Försvarsutskottets betänkande 2017/18:FöU12

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 2 maj 2018

Nästa händelse: Bordläggning 27 april 2018

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-27
Justering: 2018-04-19
Trycklov: 2018-04-20
Betänkande 2017/18:FöU12

Förslagspunkter

1. Skrivelsen

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2017/18:66 till handlingarna.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-27
Debatt i kammaren: 2018-05-02
4

Beslut

Beslut: 2018-05-02
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skrivelsen

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2017/18:66 till handlingarna.