Ett tydligare och enklare detaljplanekrav

Civilutskottets betänkande 2017/18:CU34

Planerat beslutsdatum: 14 juni 2018

Nästa händelse: Beredning 26 april 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-26
Justering: 2018-05-29
Trycklov: 2018-06-11
Betänkande 2017/18:CU34
3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-13
Debatt i kammaren: 2018-06-14
4

Beslut

Beslut: 2018-06-14