Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon

Civilutskottets betänkande 2017/18:CU30

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 26 april 2018

Nästa händelse: Bordläggning 25 april 2018

Utskottets förslag

Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon (CU30)

Finansiering av järnvägsfordon sker i huvudsak genom lån eller leasing där kreditgivarna får en säkerhetsrätt i egendomen till skydd för sin fordran. Den rättsliga regleringen av säkerhetsrätter skiljer sig dock åt mellan olika länder.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att godkänna protokollet till konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker, om särskilda frågor rörande rullande järnvägsmateriel, det så kallade järnvägsprotokollet. Syftet är att underlätta finansieringen av järnvägsfordon genom att det införs en möjlighet att registrera internationella säkerhetsrätter i ett gemensamt internationellt register. Lagändringarna föreslås börja gälla den dag som regeringen bestämmer.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-27
Justering: 2018-04-10
Trycklov: 2018-04-17
Betänkande 2017/18:CU30

Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon (CU30)

Finansiering av järnvägsfordon sker i huvudsak genom lån eller leasing där kreditgivarna får en säkerhetsrätt i egendomen till skydd för sin fordran. Den rättsliga regleringen av säkerhetsrätter skiljer sig dock åt mellan olika länder.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att godkänna protokollet till konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker, om särskilda frågor rörande rullande järnvägsmateriel, det så kallade järnvägsprotokollet. Syftet är att underlätta finansieringen av järnvägsfordon genom att det införs en möjlighet att registrera internationella säkerhetsrätter i ett gemensamt internationellt register. Lagändringarna föreslås börja gälla den dag som regeringen bestämmer.

Förslagspunkter

1. Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner
1. det den 23 februari 2007 dagtecknade protokollet till konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker, om särskilda frågor rörande rullande järnvägsmateriel (järnvägsprotokollet),
2. att Sverige vid anslutning till järnvägsprotokollet lämnar föreslagen förklaring (avsnitt 7 i prop. 2017/18:117),
b) antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva,
2. lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979),
3. lag om ändring i lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:117 punkterna 1-5.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-25
Debatt i kammaren: 2018-04-26
4

Beslut

Beslut: 2018-04-26
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner
1. det den 23 februari 2007 dagtecknade protokollet till konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker, om särskilda frågor rörande rullande järnvägsmateriel (järnvägsprotokollet),
2. att Sverige vid anslutning till järnvägsprotokollet lämnar föreslagen förklaring (avsnitt 7 i prop. 2017/18:117),
b) antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva,
2. lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979),
3. lag om ändring i lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:117 punkterna 1-5.